BN

  • Gratis verzending
  • Sinds 1926 geproduceerd in Nederland
  • Innovatieve designs
  • Behang op maat

Privacy policy

Samenvatting

BN International respecteert de privacy van al haar klanten en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren en om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens zullen wij uitsluitend gebruiken met uw toestemming. BN International zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. In deze privacyverklaring geven we nadere uitleg over de verwerking van gegevens door BN International.

Onze contactgegevens zijn: 

BN International
Rokerijweg 5
1271 AH Huizen

Email: info@bninternational.com


Welke persoonsgegevens BN International verwerkt

Als u een bestelling plaatst, gebruiken we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij BN International zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich op ieder moment uitschrijven op onze website.

Als u bij BN International een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt daarbij een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw gegevens (naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens) niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonsgegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor om bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.


Op welke basis we deze persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt op u ieder gewenst moment intrekken. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit nodig is om een overeenkomst met u te kunnen sluiten en om deze vervolgens uit te kunnen voeren. Tenslotte is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van BN International, omdat wij zonder uw persoonsgegevens geen bestellingen kunnen aannemen of producten kunnen leveren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zo lang als nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of zolang als nodig is voor de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.


Uw rechten met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens

Als wij persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht ons te verzoeken u inzage te geven in de persoonsgegevens en deze aan te passen. Verder kunt u ons verzoeken om de gegevens over te dragen of deze op uw verzoek te wissen. Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens of kunt u ons vragen om de verwerking te beperken.

Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens, als u deze wilt wijzigen of als u een ander verzoek heeft. Wij zijn niet in alle gevallen gehouden om aan uw verzoek tegemoet te komen. Als wij een verzoek niet honoreren dan zullen wij u daarover berichten.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan horen wij dat graag. Uiteraard proberen we dan zo snel mogelijk uw zorgen weg te nemen. Als dat niet lukt en u blijft ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Met wie delen we de persoonsgegevens

BN International zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals de vervoerder of de organisatie die het betalingsverkeer verzorgt. Met deze derden maken wij afspraken om de bescherming van uw persoonsgegevens te borgen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij mogen uw persoonsgegevens ook aan derden doorgeven als dat een wettelijke verplichting is of als wij van mening zijn dat dit nodig is om fraude of andere illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of te bestrijden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken of doorsturen buiten de EU of aan een internationale organisatie. Indien dat op enig moment toch het geval mocht zijn dan zorgen wij ervoor dat de ontvanger van de persoonsgegevens verklaart uw persoonsgegevens te zullen beschermen. In dat geval maken wij contractuele afspraken met deze partijen om

ervoor te zorgen dat de bescherming van uw persoonsgegevens op een niveau is dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Op verzoek kunnen wij inzage in deze contractuele afspraken bieden.


Beveiliging van persoonsgegevens

Bij BN International doen we ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beveiligen. We hebben daarvoor diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. BN International gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij BN International geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacyverklaring van BN International, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Zoek je iets anders?

BN-International

Update je browser.