BN

  • Sinds 1926 geproduceerd in Nederland
  • Innovatieve designs
  • Custom-made oplossingen
  • Gratis stalen

Duurzaamheid

Verantwoord ondernemen

Als BN Walls voelen wij ons verantwoordelijk voor mens, milieu en het leveren van een kwalitatief hoogwaardig product en dienstverlening. Voor BN Walls is duurzaamheid een belangrijk speerpunt in de bedrijfsvoering. Niet alleen de producten die we maken blinken uit qua duurzaamheid, maar ook voldoen de producten aan alle veiligheid- en milieueisen. Zo zijn onze producten waar mogelijk FSC™-gecertificeerd (FSC-C100728). We streven naar tevreden klanten waardoor duurzame relaties worden opgebouwd en onderhouden. Daarnaast beschikken we over bedrijfsprocessen die als doel hebben het leveren van producten en service die voldoen aan de geformuleerde (wettelijke) en specifieke eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten. BN Walls neemt verantwoordelijkheid en draagt graag bij aan een ecologisch, economische sociaal duurzame samenleving. Ons handelen heeft impact en daarom proberen we op het gebied van beleid en beïnvloeding ons steentje bij te dragen.

Duurzame producten

Een lange levensduur van producten is onmiskenbaar en een belangrijk kenmerk van duurzaamheid.  Zowel degelijkheid als design heeft hier mee te maken. Een tijdloos design gaat immers heel lang mee. De producten blinken uit qua stevigheid, zodat het eindproduct bovengemiddeld lang meegaat, hoe vaak en intensief het ook wordt gebruikt.

FSC

De Forest Stewardship Council™ (FSC) streeft naar het behoud van de bossen wereldwijd door middel van verantwoord bosbeheer. FSC heeft normen opgesteld voor verantwoord bosbeheer waarbij op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten. BN International producten zijn dan ook waar mogelijk FSC-gecertificeerd en dragen hierdoor bij aan het behoud van de bossen en van de gezonde leefomgeving voor mens en dier.

BN International is op 25 augustus 2010 FSC-gecertificeerd door Scientific Certification Systems (SCS) voor de Chain of Custody: SCS-COC-003420. Producten kunnen zodoende verkocht worden met de status FSC Mix Credit.

Ecologische voetdruk

BN Walls werkt hard aan het verminderen van haar ecologische voetafdruk. Een goed inzicht in ons productieproces is een randvoorwaarde om dit te kunnen realiseren. Wij zijn in staat om onze carbon footprint te berekenen met behulp van een specifieke rekenmethode. Hierdoor kunnen wij al in een vroeg stadium anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en kunnen wij vaststellen waar nog meer milieuwinst te behalen valt in de toekomst. Zorgvuldig gebruik van grondstoffen en het reduceren van energieverbruik is binnen ons productieproces een permanente opdracht. Enkele uitgangspunten zijn: het gebruik van ledverlichting, het opsporen en verhelpen van perslucht lekkages en het reduceren van de nul-last bij onze compressoren. Tevens zijn wij voortdurend bezig om de logistieke keten te optimaliseren, waardoor transportbewegingen gereduceerd kunnen worden en efficiënter worden ingedeeld. Ten slotte heeft BN Walls een unieke werkwijze in onze hypermoderne kleuren-doseerstraat. Hierdoor zijn wij als producent als één van de weinige in staat om restantpasta’s van de machines her te gebruiken en in andere producten te verwerken. Dit reduceert de hoeveelheid benodigde grondstof en levert minder afval op. In 2018 hebben wij in de pastamengerij 3,8% restantpasta opnieuw verwerkt. Dus in alle productievaten zat gemiddeld 3,8% restantpasta. Van de totale hoeveelheid restantpasta hebben wij 80% opnieuw gebruikt en 20% uiteindelijk (als afval) afgevoerd.

BN Walls blijft verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van ons gewaardeerd personeel. Wij zorgen goed voor onze medewerkers. Wij voeren een actief personeels- en milieubeleid dat enerzijds gebaseerd is op het gezamenlijke belang van een goede samenwerking en anderzijds gebaseerd is op eisen volgens de wet. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen en er aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden worden geschept.

Ecologisch, economische sociaal duurzame samenleving

Member MJA convenant & EEP

BN Walls is deelnemer aan het MJA convenant. De Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) is een vrijwillige - maar niet vrijblijvende - afspraak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie-efficiency van producten, diensten en processen te verbeteren en daarbij het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. In het kader van MJA hebben wij een Energie-Efficiency Plan (EEP) opgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen waarmee over de planperiode van 2017-2020, een energie-efficiency verbetering bereikt kan worden. Er zijn energieprestatie indicatoren op de belangrijkste energiegebruikers vastgesteld die op basis van een referentie energiegebruik het energiegebruik monitoren.

Zoek je iets anders?

BN-International

Update je browser.